Sunday, 22 August 2010

ಉದಯ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ :ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಪ್ರಸರ ವಿಭಾಗದ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾನುವಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಉದಯ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ :ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಪ್ರಸರ ವಿಭಾಗದ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾನುವಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು